Day: January 27, 2021

นิสัย “ตรงต่อเวลา” ของคนญี่ปุ่น วินัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด

ชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกในเรื่องการตรงต่อเวลา ในประเทศญี่ปุ่นความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพื่อถือว่าเป็นการให้เกียรติ คนญี่ปุ่นจะใช้ความตรงต่อเวลาระลึกถึงความสะดวกสบายของผู้อื่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความสำคัญต่อตน

มารยาท การเข้าคิวของคนญี่ปุ่น

เรื่องการต่อคิว ถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะเห็นการลัดคิวเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง แต่ที่ญี่ปุ่นจะไม่มีการลัดคิวเกิดขึ้นเลยเด็ดขาด เพราะการลัดคิวถือว่าเป็นความผิดอย่างมาก ถึงขั้นผิดกฎหมายกันเลยทีเดียว