Month: February 2021

การส่งเสียงขณะ “รับประทานอาหาร” ของคนญี่ปุ่น

การส่งเสียงขณะ “รับประทานอาหาร” ของคนญี่ปุ่น มารยาทการบนโต๊ะอาหารของญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ทำคนต่างชาติสับสนได้เสมอ การ “รับประทานอาหาร” อย่างมีมารยาท ท่ามกลางเพื่อนร่วมโต๊ะชาวญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่จะได้รับการชื่นชมแล้ว ยังถือเป็น “เส้นทางลัด” ในการที่จะได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ จากชาวญี่ปุ่นเจ้าของวัฒนธรรม อันจะทำให้การคบหาสมาคม เป็นไปอย่างสนิทสนมแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาผ่านตา และพยายามฝึกใช้ทุกครั้งที่มีโอกาส โดยในแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่ การส่งเสียงขณะทานอาหารเป็นมารยาทที่ไม่ดี แต่ที่ญี่ปุ่น…

“วันวาเลนไทน์” ของคนญี่ปุ่น

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันที่ทุกคนรู้จักกันในฐานะวันแห่งความรัก หรือ “วันวาเลนไทน์” นั่นเอง เป็นวันที่หนุ่มสาวทั่วโลกใช้เป็นโอกาสในการบอกรัก หรือมอบของขวัญแทนใจให้กันและกัน สิ่งต่อความรู้สึกดีๆที่มีให้กันและกัน

ข้อปฏิบัติในการชม “ซากุระ”

ซากุระ ถือเป็นเรื่องราวและหัวข้อที่ถูกหยิบยกนำมาสร้างเป็นผลงานทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมากมายหลากหลายสาขาตั้งแต่ในอดีต ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีชื่อของดอกซากุระอยู่ด้วยอย่างแน่นอน