Month: January 2021

การรับ เงินทอน ที่ประเทศญี่ปุ่น

การรับ เงินทอน ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ละประเทศก็จะมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และ หลักนิยมที่ไม่เหมือนกัน เวลาไปช้อปปิ้งเพลินๆ แล้วได้รับ เงินทอน เกินมา คุณจะทราบหรือไม่ทราบ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หากพนักงานทวงถามเงินที่เกินคืน ห้ามตีเนียนไม่รู้ไม่เห็นเด็ดขาด เพราะหากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับตามดุลพินิจของศาลเลยทีเดียว ว่าด้วยเรื่องการทอนเงินที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าอะไร…

Chip ไฮ่ย์

เพจ Chip ไฮ่ย์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากแลกเปลี่ยนความรู้ สาระ หรือประสบการณ์ เกี่ยวกับความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างอิสระ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ