Day: January 11, 2021

Chip ไฮ่ย์

เพจ Chip ไฮ่ย์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากแลกเปลี่ยนความรู้ สาระ หรือประสบการณ์ เกี่ยวกับความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างอิสระ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ