Month: March 2021

การ “อาบน้ำแร่” ของคนญี่ปุ่น (ออนเซ็น)

การแช่น้ำร้อนเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมน่าสนใจเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น การแช่น้ำในบ่อน้ำพุร้อน หรือ “ออนเซ็น” ในภาษาญี่ปุ่นเป็นกิจกรรมหนึ่งในหลายๆ อย่างที่นักท่องเที่ยวซึ่งมาเยือนประเทศญี่ปุ่นจะประทับใจ

การใช้เสียงในพื้นที่สาธารณะของคนญี่ปุ่น

การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงคือมารยาท และธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการเรียนรู้และฝึกจนเป็นนิสัยไปทีละเล็กละน้อย การให้ความสำคัญกับบุคคลอื่นในสังคมเป็นลักษณะเด่นของคนญี่ปุ่น ทำให้คนญี่ปุ่นเป็นคนระมัดระวังและให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมาก