Month: April 2021

“กระดาษชำระ” ในประเทศ ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น ถือเป็นประเทศต้นแบบในเรื่องของความพัฒนาและไอเดีย ทั้งยังเป็นประเทศที่ได้การยอมรับในฐานะผู้นำสำหรับการคิดค้นอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ ในหมวดหมู่เทคโนโลยีที่เรียบง่าย ใส่ใจ รักษาสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์เรื่องการอำนวยความสะดวก และสุขอนามัยของคนญี่ปุ่นทั้งสิ้น