Tag: ดูซากุระ

ข้อปฏิบัติในการชม “ซากุระ”

ซากุระ ถือเป็นเรื่องราวและหัวข้อที่ถูกหยิบยกนำมาสร้างเป็นผลงานทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมากมายหลากหลายสาขาตั้งแต่ในอดีต ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีชื่อของดอกซากุระอยู่ด้วยอย่างแน่นอน