Tag: ตรงต่อเวลา

การใช้ บันไดเลื่อน ของคนญี่ปุ่น

เวลาคนญี่ปุ่นใช้ บันไดเลื่อน จะยืนเป็นระเบียบมาก เมื่อพูดถึงเรื่องข้อห้าม หรือวัฒนธรรมการใช้บันไดเลื่อนในประเทศญี่ปุ่น

นิสัย “ตรงต่อเวลา” ของคนญี่ปุ่น วินัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด

ชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกในเรื่องการตรงต่อเวลา ในประเทศญี่ปุ่นความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพื่อถือว่าเป็นการให้เกียรติ คนญี่ปุ่นจะใช้ความตรงต่อเวลาระลึกถึงความสะดวกสบายของผู้อื่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความสำคัญต่อตน