Tag: โทรศัพท์มือถือ

มารยาทการใช้ โทรศัพท์ ของคนญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นก็จะมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้ โทรศัพท์ ในญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน